Słowniczek historyczny
Geschichtlich Wörterbuch

Rzeki
Flüsse
Przed 1945 r.
Vor 1945 J.
Po 1945 r.
Nach 1945 J.
Flußnetz Opis dorzecza Odry
Flößel Gr. Borkowicki Potok
Die Brünne / Juden Bache Brynica / Żydówka
Baudendorfer Flöß Bach Budkowiczanka
Olben Bach Gnojna
  Jałówka
Judengraben Judengraben
Koppen - Schönauer Kanal Kanał Odry Kopanie-Kruszyna
Kleine Bach Potok Pępicki
  Kanał Pępicki
Waldwasser / Floss Bach Leśna Woda / Smortawa
Seydlietzruher Bach Minkowski Potok
Glatzer Neisse Nysa Kłodzka
Oder Odra
Rüster Bach Potok Kościelny
Conradswaldauer Bach Potok Przyleski
Paulauerbach Sadzawa 
Alt Grottk. Wasser Stara Struga
Stober Stobrawa
Grottk. Bach Struga Grodkowska
Steinau Ścinawa Niemodlińska
Moselacher Bache Śmieszka
Neisse Mündung Ujście Nysy
  Żwirownie k. Ptakowic
Egel Bach Egel Bach
Stawy, jeziora
Teiche, Seen
Die Bammel Babi Loch
Herzog Teich Staw Książęcy
Wolowski Teich (1889) Ochfen T. (1945) Staw Wołowski
Kamaschke Teich (1899) Kammer T. (1945) Kamaszka
Lasy, tereny chronione
Wälder, Naturschutz
Vorwort und Karte Ogólny opis lasów i obszarów chronionych
NSG Rezerwaty przyrody
Naturdenkmäler (Bäume) Pomniki przyrody
Hochwald Las koło Przylesia
Oderwald Las Ryczyński / Las Odrzański
Der große Wald Las Kokorycz
Forst Rogalewitz/Brieger Stadt Wald Las Lubszański
Stobrawa LSG Stobrawski Park Krajobrazowy
Pozostałe nazwy
Andere
Geographische Gliederung Podziały fizyczno-geograficzne
Galgen Berg  Wzgórze Szubieniczne
Krähen Berge Wronie Wzgórze
Weinberg Winna Góra
Alte Brieg - Strehlen Chaussee Stara droga do Strzelina
Breite Str. (Leubusch-Rogelwitz) Lubszanka
Stein Linie Sztajnlinia
Krakauer Weg Trakt Krakowski