Zabytki


Na tle innych rejonów Polski Ziemia Brzeska jest wyjątkowo zasobna w zabytki. Katalog zabytków zinwentaryzowanych w latach 60. rejestruje około trzech setek budowli zabytkowych, do tego należy dodać wiele obiektów, które znalazły uznanie dopiero później u współczesnych.
Większość zabytków (tych uwzględnionych przez Katalog) jest wspomniana przy opisie miejscowości. Na tej stronie chciałbym zwrócić uwagę na najciekawsze,  charakterystyczne i ulubione obiekty.
Subiektywna ocena atrakcyjności zabytku jest przedstawiona ilością gwiazdek ****
miasta
ruiny
pomniki
wsie
zamki
krzyże pokutne
ratusze
rezydencje
budowle wojenne
grodziska
kościoły
inne
zabytki w okolicy

Miasta

Do najbardziej interesujących zabytkowych miejscowości należy Brzeg. *** Zachował się tam średniowieczny układ urbanistyczny (Stare Miasto) wypełniane budowlami od gotyku do dziś. Starówkę otaczają ****Planty - świadectwo nowożytnego budownictwa obronnego. Wokół Plant znajduje się wiele zabytków z okresu XIX i początków XX w, głównie kamienice mieszczańskie, wille, dworzec, koszary.

Drugą miejscowością zasobną w zabytki jest Lewin Brzeski. Na terenie częściowo zachowanego średniowiecznego układu ulic XIX-wieczna zabudowa małomiasteczkowa (około pół setki domów), ponadto pałac, ratusz i gotycki kościół.


Spichlerz w kantorowicach Wieś

Niedoceniane przez współczesnych są układy przestrzenne wsi, zwłaszcza owalnic, które doskonale zachowały się w większości starych wsi Ziemi Brzeskiej. Jednak zabudowa wsi rzadko ma więcej niż 200 lat. Niestety, wieś podbrzeska nie doczekała się jeszcze ani kompleksowego, ani wyrywkowego opracowania specjalistów.
* Do szczególnych przypadków należy Przylesie, w którym zachowało się 16 charakterystycznych w układzie gospodarstw.

** Najprawdopodobniej najstarsza budowla wiejska zachowała się w Kantorowicach - spichlerz z XVIII w.


Ratusz w Lewinie Ratusze:

**** Brzeg - renesansowy z l. 1570-77

*** Lewin Brzeski - klasycystyczny z 1837 r.


Grodziska:

**** Ryczyn - gród IX - XIII w.

** Lednica

Zawadno


Ruiny:

** Stare Kolnie - ruiny zamku Kolno

Zamek w Brzegu Zamki:

***** Brzeg - gotycko renesansowy zamek Piastów brzeskich

*** Karłowice - gotycki zamek rycerski

** Kantorowice - renesansowy zameczek myśliwski


Pałacyk w Łosiowie Rezydencje (dwory, pałace, wille i in.)

W porównaniu do reszty Śląska, nie zachowało się tu wiele starych lub wybitnych obiektów tego typu.
Michałów - przebudowany pałac z l. 1615-18

Jankowice Wielkie - klasycystyczny dwór

Lewin Brzeski - pałac z 1722 r.

Olszanka - dwór

Zwanowice - pałac

oraz rezydencje XIX-XX w. w *Janowie, *Obórkach, *Garbowie, *Małujowicach, **Łosiowie, *Wronowie, Krzyżowicach


Kościół w Krzyżowicach Kościoły:

***** Brzeg - św. Jadwigi - gotycki

**** Brzeg - św. Mikołaja - gotycki

**** Brzeg - św. Krzyża - barokowy

**** Małujowice - gotycki,

**** Krzyżowice - drewniano-ceglany

*** Brzeg - św. Piotra i Pawła - gotycki

*** Lewin Brzeski - św. Piotra i Pawła gotycko-renesansowy

*** Obórki - drewniano-ceglany

gotyckie kościółki wiejskie

*** Bąków *** Kruszyna **** Strzelniki
**  Bierzów *** Młodoszowice  ** Zielęcice
*** Brzezina *** Pępice *** Zwanowice
*** Gierszowice **** Pogorzela *** Kościerzyce
*** Jankowice Wielkie  *** Przylesie *** Różyna

pozostałe zabytkowe kościoły:

** Buszyce- got.-renesansowy

*  Czepielowice - XVII w.

*  Kurznie - XIX w.

*  Lubsza - XIX w.

** Łosiów - barokowy z 1703 r.

*  Łukowice Brzeskie - 1581 r.

*  Michałowice - XIX w.

*  Michałów - św. Jadwigi, dawna kaplica XVII w.

** Michałów - św. Józefa, gotycki, przeb. neogot.

*  Brzeg - pw. Zmartwychwstania Pańskiego


Kamień w Brzezinie Pomniki:

*** Brzezina - kamień z 1584 r.

** Brzeg - św. Trójcy - z 1731 r.

Brzeg - figury św. Jana Nepomucena i św. Tadeusza z 1722 r.

Łosiów - figura św. Jana Nepomucena z 1709r.

Karłowice - figura św. Jana Nepomucena.


Krzyż w Zawadnie Krzyże pokutne:

** Lewin Brzeski

Zawadno

Małujowice


Budowle wojenne:

**** Brzeg - zarys umocnień średniowiecznych i nowożytnych z XIII-XIX w.

*** Brzeg - Brama Odrzańska z l. 1595-96

** Brzeg - Czerwone Koszary z XIX w.

Brzeg - Stare Koszary z XVIII w.


Inne:

*** Bąków - średniowieczny stół sądowy

*** Brzeg - Gimnazjum z 1569 r.

** Brzeg - budynek dworca kolejowego ok. 1870 r.

** Brzeg - budynek poczty z 1880 r..


Uwaga:

Powyższy spis obejmuje tylko zabytki Ziemi Brzeskiej. Nie uwzględniono terenów pozostałych ziem powiatu.