Kamienie skrywające przeszłość


Słupy graniczne księstwa biskupiego

Słup graniczny koło Bogdanowa Na przełomie XIII / XIV wieku biskup wrocławski Tomasz II toczył spór z księciem wrocławskim Henrykiem IV Probusem. Punktem spornym była granica między księstwem świeckim a księstwem biskupim. Rozsądził ich legat papieski Filip, który polecił ustabilizować granice przez ustawienie granicznych słupów. Do dziś zachowało się 7 z nich. Większość stoi na obecnej granicy województw opolskiego i dolnośląskiego, jeden prawie na szczycie Pradziada (obecnie Czechy), a dwa z zachowanych wyznaczały północną granicę księstwa biskupów. Te dwa nas zainteresują najbardziej. Wyznaczały bowiem jednocześnie południową granicę księstwa wrocławskiego, a w latach 1311 - 1344 granicę księstwa brzeskiego.

Słup graniczny koło Chróściny Jeden z tych historycznych słupów znalazł się w granicach obecnego powiatu, znajduje się na południowy zachód od Bogdanowa. Drugi stoi między Chróściną a Skoroszycami. Oznacza to, że do 1344 roku księstwo brzeskie obejmowało okolice Grodkowa z Bogdanowem, Kobielą, Chróściną włącznie. Jaszów i Skoroszyce należały wówczas do księstwa biskupiego.

Granica zmieniła się wkrótce, gdyż 19 stycznia 1344 roku biskup Przecław z Pogorzeli zakupił Ziemię Grodkowską od księcia brzeskiego Bolesława III zwanego Rozrzutnym. Bolesław III pozbył się Grodkowa z okolicą za 3250 kop groszy praskich. Od tego czasu Ziemia Grodkowska niepodzielnie aż do 1810 roku pozostawała częścią księstwa biskupiego.
Ponadto:
  • O słupach traktuje artykuł pt. „Słupy na granicy powiatu”. Ze słupem stojącym przy starej drodze z Chróściny Skoroszyc związana jest legenda.