Ludność

Ludność obecnie zamieszkująca Ziemię Brzeską niemal w 100% jest ludnością napływową, która przybyła tu po II wojnie światowej. Połowa osób została przesiedlona „zza Buga” głównie z przedwojennych województw lwowskiego, tarnopolskiego, mniej z Wołynia. Druga zasadnicza część przyjechała z Polski centralnej.

Wcześniej, do XIII w. obszar ten zamieszkiwała ludność polska. Od XIII w. wraz z napływem przybyszów z Niemiec oraz kultury zachodniej ludność germanizowała się powoli, acz skutecznie, na początku w miastach i wśród wyższych klas społecznych. Proces germanizacji następował najszybciej po lewej stronie Odry.
W prawobrzeżnej części ludność była dużo mniej podatna na zmiany języka. Choć trudno o miarodajne dane (tak źródła jak i opracowania), to należy zauważyć, że pod koniec wieku XIX przez północno-wschodnią część powiatu biegła granica językowa. Na północ i wschód od Starych Kolni, Stobrawy, Lubszy po polsku mówiło jeszcze większość mieszkańców. W 1910 r. ponad 50 % osób posługiwało się jęz. polskim w Kurzniach, Kuźnicy, a w Rogalicach ponad 65%. Oficjalne dane przeprowadzone w 1905 r. przedstawia tabela.

Po przejściu frontu w 1945 r. pozostało na tym terenie jeszcze kilkuset autochtonów – Polaków (ok. 700, w tym 200 w Brzegu), duża część z nich jednak została wysiedlona wraz z Niemcami w 1946 i 1947r. Np. w Łosiowie w 1945 r. żyło 20 polskich rodzin spośród ludności rodzimej, po zakończeniu akcji wysiedleńczej pozostały tylko 3.

Mieszkańcy, w liczbie ponad 73 tysięcy, tworzą więc obecnie mieszankę kulturową typową dla „Ziem Zachodnich” ich język, obyczaje są identyczne jak pozostałych mieszkańców Dolnego Śląska.
 
gmina
liczba mieszkańców
 
w granicach administracyjnych powiatu brzeskiego
w historycznych granicach Ziemi Brzeskiej
Lubsza
8.894
8.894
Olszanka
5.146
5.146
m. Brzeg
40.000
40.000
gm. Brzeg
6.335
6.335
m i gm. Lewin Brzeski
13.700
9.807
Popielów
-
2.963
gm i m. Grodków
ok. 20.000
-
razem:
 ok. 94.075
73.145
stan na 31 grudnia 1997 r.
Patrz też na stronę o powiecie Brzeg, gdzie znajdują się dane liczbowe dotyczące zaludnienia (liczby osób na km2).