Polskość w 1905 roku

Ciekawych danych dostarczają oficjalne spisy ludności przeprowadzone na początku XX wieku. Wg nich w Brzegu i w ówczesnym powiecie brzeskim mieszkało 2857 osób deklarujących język polski jako ojczysty, czyli 4,4 procent ludności. Po uwzględnieniu tej części społeczeństwa, która deklarowała dwujęzyczność, doliczyć się można 3729 osób z polskim językiem ojczystym, tj. około 5,7 % ludności.

Miejscowości, w których żył największy odsetek ludności polskojęzycznej.

MiejscowośćKatolicy Ewangelicy InniLiczba wszystkich miesz- kańcówOdsetek ludności
Język ojczysty: tylko polsko- języcznejpolsko i dwu- języcznej
polskidwujęz.niemieckipolskidwujęz.niemiecki
Kurznie10 10300 242 56255 % 
Kuźnica Katowska3  188 187 37850 % 
Kantorowice majątek34 26  39 9934 % 
Rybna majątek14 2814 43 9928 % 
Ptakowice majatek12 302 37 8117 % 
Tarnowiec2 16561287 36216 % 
Stare Kolnie7 1168 438 52414 % 
Karłowiczki1  143078 12312 %37 %
Kościerzyce majątek2 1610 85 11311 % 
Wróblin244395  120 282 9 %24 %
Garbów8 38  48 94 9 % 
Stobrawa nadleśnictwo8 28  60  97 8 % 
Raciszów1 612 169 188 7 % 
Jankowice majątek91441 90 145 7 % 
Brzeg1637906903917218144 54927486 6 % 7 %
Pisarzowice10 41101307 369 5 % 
Skarbimierz7 26114305 353 5 % 6 %
Rogalice221110285  311 1 %93 %
Karłowice068261409218  728 1 %34 %
Ponadto ludność polskojęzyczna zamieszkiwała w Rybnej, Raciszowie majątku, Łosiowie, Mąkoszycach, Janowie (we wsi i majątku), Krzyżowicach, Obórkach, Zwanowicach, Roszkowicach, Żłobiźnie. Uwzględniając także ludność dwujęzyczną pierwiastki polskie istniały w Brzezinie, Małujowicach, Mąkoszycach, Lednicy.
W pozostałych miejscowościach nie zanotowano więcej niż 2 %.

Największe skupiska ludności polskojęzycznej ( w liczbach bezwzględnych)

MiejscowośćJęzyk ojczystyOdsetek ludności polsko- i dwujęzycznej
tylko polskiniemiecki i polski
Brzeg1728162 7 %
Kurznie310055 %
Rogalice328993 %
Karłowice124434 %
Kuźnica Katowska191051 %
Stare Kolnie75014 %
Wróblin244324 %
Tarnowiec58116 %
Lewin Brzeski4310 2 %
Karłowiczki153037 %
Kantorowice majątek34034 %
Mąkoszyce2904 %
Rybna majątek28028 %
Łosiów211 2 %
Skarbimierz184 6 %
Pisarzowice211 6 %
Rybna wieś181 5 %
Niewielkie skupiska ludności polskiej znajdowały się ponadto w: Małujowicach, Czepielowicach, Brzezinie, Stobrawie, w majątku w Ptakowicach, majątku w Mąkoszycach, Raciszowie, Pawłowie, Żłobiźnie, w majątkach w Łosiowie, Kościerzycach, Jankowicach Wlk.
W pozostałych miejscowościach liczba osób nie przekroczyła 10.

Z powyższych fragmentarycznych tabel wynika, że na początku XX wieku polskość utrzymała się już na niewielkich obszarach powiatu. Wyróżnić można kilka skupisk.

Największe skupisko znajduje się w Brzegu, choć w ogólnej liczbie mieszkańców język ten nie jest zbyt popularny.

Drugie skupisko znajduje się w Borach Stobrawskich, gdzie w trzech wsiach: Rogalicach, Kurzniach i Kuźnicy język polski jeszcze dominował, w sąsiednich Karłowicach, Karłowiczkach, Rybnej, Tarnowcu i Starych Kolniach miał całkiem spory udział.

Trzecie skupisko, dużo mniejsze to Lewin i okolice miasteczka: Wróblin, Ptakowice, Kantorowice.

Ponadto istnieją kilkunastoosobowe skupiska w niektórych wsiach czy majątkach, np. w Małujowicach, Brzezinie, Skarbimierzu, w Łosiowie, czy Jankowicach, lecz ginęli oni w ogólnej liczbie przeludnionych wówczas wsi.

Ciekawych odkryć można dokonać analizując przynależność do kościoła. Oglądając zestawienia z tego okresu można dojść do wniosku, że wyznanie było istotniejszą sprawą niż świadomość narodowa.
W grupie osób deklarujących język polski jako ojczysty, w powiecie brzeskim wcale nie ma jednomyślności. Całkiem inaczej niż na Górnym Śląsku, gdzie utarł się stereotyp katolik-Polak, w okolicach Brzegu jest różnorodność.

W samym Brzegu większość Polaków to katolicy. Przyczyny mogą być dwie. Z jednej strony to imigranci z Polski i z Górnego Śląska – ci przywieźli tu katolicyzm po 1675 roku. Druga grupa, to biedniejsza część autochtonów, trwająca przy języku polskim. W Brzegu była też, aczkolwiek w mniejszości, grupa ewangelików polskiego pochodzenia zgrupowana przy kościele Trójcy Świętej, gdzie najdłużej odprawiano msze po polsku.
W okolicach Lewina Polacy to wyłącznie katolicy, tu również można wysnuć hipotezę, iż większość z nich to imigranci z położonych za miedzą sąsiednich powiatów opolskiego i niemodlińskiego, tam bowiem religia katolicka bezwzględnie dominowała. Hipotezę popiera fakt, iż Polacy tam zamieszkiwali głównie majątki i przyfabryczny Wróblin.
Na terenach prawobrzeżnej części Ziemi Brzeskiej, gdzie wśród ludności polskiej większość mieszkańców stanowili autochtoni, sytuacja była zgoła inna. Tutaj większość wsi, bez względu na używany język była ewangelicka. Ich geneza jest jasna, wprowadzona w 1523 roku religia obowiązywała w całym księstwie brzeskim do 1675 roku, praktycznie wszystkie wsie pamiętające te czasy zostały ewangelickie aż do II wojny światowej. I tak było w największych polskich ostojach. Jest jednak jeden wyjątek: katolicka parafia w Karłowicach, która skupiała także mieszkańców Rybnej. W tych dwóch miejscowościach ludność polskojęzyczna była obu wyznań.

Uwagi do tabel

Autor wystrzega się komentarzy na temat narodowości mieszkańców Śląska. Pamiętać należy o tym, że pojęcie "naród" zostało zdefiniowane dopiero w XX wieku i nie sposób go odnosić do czasów wcześniejszych. Nacjonalizm, który apogeum osiągnął w XX wieku, także nie pozwala traktować wiarygodnie jakichkolwiek danych. Zastosowane w tabelach kryterium wg "języka ojczystego" w dużym stopniu może dać jakieś wyobrażenie o ówczesnych mieszkańcach, choć należy pamiętać, że język ojczysty, to nie koniecznie język używany. Metody sporządzania spisu również nie były pozbawione nieprecyzyjności (albo subiektywizmu), widać to jaskrawo przy porównaniu Rogalic i Kurzni. W pierwszym przypadku byli wyłącznie mieszkańcy dwujęzyczni, w drugim ani jednego, który był dwujęzyczny.
W tabelkach uwzględniono podział administracyjny z roku 1905, kiedy osobno traktowano wsie a osobno majątki (dobra) ziemskie, zamkowe czy leśne. W późniejszym czasie ten podział został zlikwidowany i dziś mamy tylko sołectwa.